ingång

Transporter
Leverans av gods från en punkt till annan, t ex bortforsling av möbler, trädgårdsavfall eller liknande.
Vid en timmes jobb tar vi 600 kr.
600 kr / tim och per person över 1 timme
Här får ni Rutavdrag dock ej på Hjälmsborgsavgiften.
OBS. Kommunen tar ut tippavgift på Hjälmsborg för alla företag, just nu 375:-.