ingång
loading...

Möjligheternas Hus

Är en plats där Du, vuxen som ung, kan utvecklas som människa eller, om Du så vill, enbart vara föreningsmedlem i Qul0121 . 

Vad menas med det?  Jo …

Utvecklas som människa – praktisera, arbetsträna eller utveckla visioner med hjälp av handledning samt aktivt söka projektmedel. Det viktiga är att det är din förmåga och önskemål som är grunden.
Föreningsmedlem – här kan Du vara både aktiv och passiv medlem. Vi har föreningsmöten, kamratstöd, kurs- och cirkelverksamhet.
Verksamheten – sker i form av olika typer av aktiviteter och projekt med samhällsnytta, kreativitet och personlig utveckling. Detta sker dessutom i en fredad och drogfri miljö.

Är namnet för ett registrerat socialt företag, som drivs på ett demokratiskt sätt. I den ideella förening, Qul0121 Som ligger bakom Möjligheternas Hus, har vi har hög tillgänglighet för våra kunder.

Vår verksamhet är bred eftersom vi vänder oss till allmänheten, arbetslösa och näringsidkare. Några av målen är att skapa arbete åt fler som står utanför arbetsmarknaden av olika skäl, öka tillgängligheten, återanvända material och förädla produkter. Vi vill samtidigt kunna erbjuda olika tjänster, uppdrag och aktiviteter som utförs av människor med specialkompetens och bred erfarenhet.

 Eftersom en stor del av vårt arbete sker på ideell basis behöver vi all hjälp vi kan få, både praktiskt och ekonomiskt. Om Du/Ni har något som inte behövs för egen del får Ni gärna skänka det till oss. Vi tar tacksamt emot det mesta.

Vår grundsyn är:

Ärlighet
Kommunikation
Respekt
Empati / Förståelse
Tillit
Glädje
Teamwork / Demokrati
Ansvar

Detta innebär att var och en av de personer som arbetstränar, praktiserar eller är anställda i det sociala företaget har en ”röst” lika värd alla andras. Dessutom får man möjligheter att öka sina kunskaper, självförtroende, inflytande och egenmakt.

Möjligheternas Hus i Söderköping är ett Socialt företagande, för mer information om vad det innebär klicka gärna på länken här.